Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement.

Contact

C.N.I. Coresi S.A. – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement.
Dosar nr.29785/3/2013 din data 16.10.2013 prin decizia Tribunalului Bucuresti

J40/2745/1999

C.U.I.: RO 11648971

Capital social subscris şi vărsat: 12.221.770 lei

Adresa: Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti

Telefon: 021-319.33.03; 021-319.33.04; 021.319.33.26; 021-319.33.27

Fax: 021-319.33.05

E-mail: secretariat@cni-coresi.ro

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – Consilier Juridic Simona Pînzaru.

Casa de Insolvență Transilvania – Sucursala București – bucuresti@citr.ro

CNI Coresi S.A.

Piata Presei Libere, nr. 1,
sector 1, Bucuresti
Romania