Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement.

Media

Compania Națională a Imprimeriilor  CORESI S.A. a încheiat recent un acord de colaborare cu Editura Didactică și Pedagogică S.A. în vederea promovării reciproce în domeniile tipografic și editorial.

Partenerii sunt interesați de creșterea vizibilității acțiunilor comune în cadrul evenimentelor educaționale, culturale, editoriale, academice etc. Toate cărțile EDP tipărite la CORESI vor purta mențiunea Tipărit la CNI CORESI S.A.

Cele două entități de stat se vor prezenta ca partenere în cadrul oricăror comunicări media (audio, scrise și online), precum și la diverse evenimente (târguri de carte sau dezbateri).