Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement.

Porți deschise la Coresi

Comunicarea fiind esențială într-o lume a răspândirii cvasi-instantanee a informației, CNI CORESI SA a demarat unui program de întâlniri ale partenerilor noștri (editori, scriitori) cu tipografii. Întâlnirile au loc în spațiile unde se nasc volumele, revistele sau manualele pe care – cu profesionalism și dedicare – noi le tipărim.

Ne propunem să ridicăm nivelul comunicării instituționale (contracte, date tehnice ale tipăriturilor și emiterea de facturi) la un nivel demn de importanța cuvântului scris. Totodată, suntem convinși că nivelul de încredere reciprocă se va îmbunătăți prin cunoaștere directă și schimb de idei.

Orice scriitor își dorește ca opera lui să apară în condiții excepționale. În cazul în care își doresc, scriitorii vor putea asista la transpunerea creației lor pe hârtie de tipar, acesta fiind primul pas spre nașterea cărții. Calitatea tiparului la Coresi este excepțională.

Vizita Domnului Demeter András István, secretar de stat la Ministerul Culturii

Joi, 5 august 2021, Dl. Demeter András István, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, a vizitat CNI CORESI în cadrul programului nostru, Porți deschise la Coresi. A fost primit de Dl. Mihai Firică, Administratorul Special al Companiei.

Dl. Demeter a fost însoțit de consilierul său, Dl. Ernest Fazekaș și de Dl. Mihai Ciprian Rogojan, managerul Teatrului Muzical AMBASADORII.

S-au discutat probleme legate de producție, despre tipărirea de manuale în 2021 (Editura Didactică și Pedagogică, Editurile Economică, Niculescu și Prior & Books) etc.

Un subiect aparte a fost posibilitatea găzduirii în spațiile noastre de la Casa Presei a unor instituții din subordinea Ministerului Culturii.

Vizita Editurii Didactice și Pedagogice

Vizita CD Press

Vizita Editurii Niculescu

Vizita Magazin Istoric

În cadrul Programului “Porți deschise la Coresi” am primit astăzi vizita Domnului Dorin Matei, redactorul șef al revistei Magazin Istoric și președinte al Fundației Culturale Magazin Istoric. Extinderea colaborării a fost stabilită după dialogul cu dl Mihai Firică, administrator special al CNI Coresi SA, urmând ca parteneriatul să vizeze îmbunătățirea calității revistei și evenimente cu participare comună.

Excepționala revistă Magazin Istoric este tipărită la Coresi, încă de la primul număr. (www.magazinistoric.ro) #CNICoresi

Flamingo – Porti deschise

În cadrul programului nostru – PORȚI DESCHISE LA CORESI – am primit astăzi, marți, 17 august, vizita Domnului Dumitru Gavrilă, proprietarul Editurii Flamingo GD.
Dl. Dumitru Gavrilă și Dl. Mihai Firică, Administratorul Special al Coresi, au stabilit etapele colaborării viitoare între editură și Compania noastră.

Vizita Colegiului Tehnic “Media

În cadrul Programului PORȚI DESCHISE LA CORESI am primit astăzi vizita conducerii Colegiului Tehnic MEDIA.

Dl. Mihai Firică (administratorul special al Coresi) și Dl. Gabriel Băcăințan (directorul economic al Coresi) împreună cu Dl. Mircea Enăchescu și cu Dna. Adriana Dan (directorul, respectiv directorul adjunct ai Colegiului) au stabilit coordonatele colaborării celor două instituții.

Colegiul Tehnic va trimite grupuri de elevi în practică la Coresi, pentru a învăța – direct din producție – arta tiparului. Dl Director Enăchescu a propus să fie trimisă și o echipă de elevi de la secția de film, pentru a realiza un clip ce va fi promovat pe canalul de youtube al Colegiului: https://www.youtube.com/channel/UCH6j4es9QhGT_wBzP-77K4w

Dl. Băcăințan a promis că vor fi găsite soluții pentru recompensarea celor mai buni elevi care vor face stagiile de practică la Coresi.

Colaborarea Colegiului cu Coresi va fi și în plan media, va fi realizat un schimb de link-uri pe site-urile celor două entități.