Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement.

Porți deschise la Coresi

Comunicarea fiind esențială într-o lume a răspândirii cvasi-instantanee a informației, CNI CORESI SA a demarat unui program de întâlniri ale partenerilor noștri (editori, scriitori) cu tipografii. Întâlnirile au loc în spațiile unde se nasc volumele, revistele sau manualele pe care – cu profesionalism și dedicare – noi le tipărim.

Ne propunem să ridicăm nivelul comunicării instituționale (contracte, date tehnice ale tipăriturilor și emiterea de facturi) la un nivel demn de importanța cuvântului scris. Totodată, suntem convinși că nivelul de încredere reciprocă se va îmbunătăți prin cunoaștere directă și schimb de idei.

Orice scriitor își dorește ca opera lui să apară în condiții excepționale. În cazul în care își doresc, scriitorii vor putea asista la transpunerea creației lor pe hârtie de tipar, acesta fiind primul pas spre nașterea cărții. Calitatea tiparului la Coresi este excepțională.

Vizita Editurii Didactice și Pedagogice

Vizita CD Press

Vizita Editurii Niculescu

Vizita Magazin Istoric

În cadrul Programului “Porți deschise la Coresi” am primit astăzi vizita Domnului Dorin Matei, redactorul șef al revistei Magazin Istoric și președinte al Fundației Culturale Magazin Istoric. Extinderea colaborării a fost stabilită după dialogul cu dl Mihai Firică, administrator special al CNI Coresi SA, urmând ca parteneriatul să vizeze îmbunătățirea calității revistei și evenimente cu participare comună.

Excepționala revistă Magazin Istoric este tipărită la Coresi, încă de la primul număr. (www.magazinistoric.ro) #CNICoresi