Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement.

Persoana responsabilă

Numele și Prenumele persoanei responsabile pentru Solicitării Legea nr.544/2001

Simona Pînzaru – Consilier Juridic

Adresa: Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti

Telefon: 021-319.33.03; 021-319.33.04; 021.319.33.26; 021-319.33.27

E-mail: secretariat@cni-coresi.ro

Program de funcționare:

 Luni- Vineri 07:30- 16:00