Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement.

Legislație

HOTĂRÂREA nr. 96 din 18 februarie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor “Coresi” – S.A.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/16996

Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare  –  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 –  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996