Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement.

Anunțuri

Subscrisa CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, având RSP 0401/2009, și CIF RO26171764, în calitate de administrator judiciar al COMPANIEI NAȚIONALE A IMPRIMERIILOR CORESI SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social în București, Piața Presei Libere nr. 1, Sector 1, având CUI RO11648971 și J40/2745/1999, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea activelor mobile:

 1. Mașină de tipar HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 74-4, locație Craiova, preț pornire – 250.000 Euro.
 2. Mașină de tipar LUSCHERXPOSE LASER PARTE CTP, locație Oradea, preț pornire – 24.623 Euro.
 3. Mașină de tipar în 4 culori, locație Oradea, preț pornire – 103.283 Euro.
 4. Mașină de tipar OFFSET KBA IN COALA, locație Cluj, preț pornire – 71.462 Euro.
 5. Pachet echipamente aferente industriei tipografice, 42 poziții, locație Cluj, vânzare în bloc, preț pornire – 60.431 Euro.
 6. Pachet echipamente aferente industriei tipografice, 127 poziții, locație Oradea, vânzare în bloc, preț pornire – 83.829 Euro.

Preţurile NU includ TVA. Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile legale în vigoare la data licitației, pentru fiecare tip de activ în parte.

Licitaţia va avea loc în data de 11.08.2021, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2. În caz de neadjudecare, se va mai organiza o licitație în data de 18.08.2021, în aceleași condiţii de preţ, oră şi locaţie.

Garanția de participare este 10% din prețul de pornire fără TVA.

Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul administratorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 14:00 a ultimei zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație. Achiziţionarea Caietului de sarcini (câte un caiet de sarcini pentru fiecare activ) este obligatorie pentru participarea la licitaţie. Preţul unui Caiet de sarcini este cuprins intre 800 Lei+TVA si 2.500 Lei+TVA.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a administratorului judiciar sales.citr.ro, Bun căutat CORESI, la telefon 0744.548507 sau la adresa de e-mail ovidiu.braila@citr.ro.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, având RSP 0401/2009, și CIF RO26171764, în calitate de administrator judiciar al COMPANIEI NAȚIONALE A IMPRIMERIILOR CORESI SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social în București, Piața Presei Libere nr. 1, Sector 1, având CUI RO11648971 și J40/2745/1999, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea activelor mobile:

 1. Mașină de tipar HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 74-4, locație Craiova, preț pornire – 250.000 Euro.
 2. Mașină de tipar LUSCHERXPOSE LASER PARTE CTP, locație Oradea, preț pornire – 29.548 Euro.
 3. Mașină de tipar în 4 culori, locație Oradea, preț pornire – 123.939 Euro.
 4. Mașină de tipar OFFSET KBA IN COALA, locație Cluj, preț pornire – 85.755 Euro.
 5. Pachet echipamente aferente industriei tipografice, 42 poziții, locație Cluj, vânzare în bloc, preț pornire – 72.518 Euro.
 6. Pachet echipamente aferente industriei tipografice, 127 poziții, locație Oradea, vânzare în bloc, preț pornire – 100.595 Euro.

Preţurile NU includ TVA. Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile legale în vigoare la data licitației, pentru fiecare tip de activ în parte.

Licitaţia va avea loc în data de 01.07.2021, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2. În caz de neadjudecare, se va mai organiza o licitație în data de 08.07.2021, în aceleași condiţii de preţ, oră şi locaţie.

Garanția de participare este 10% din prețul de pornire fără TVA.

Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul administratorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 14:00 a ultimei zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație. Achiziţionarea Caietului de sarcini (câte un caiet de sarcini pentru fiecare activ) este obligatorie pentru participarea la licitaţie. Preţul unui Caiet de sarcini este cuprins intre 800 Lei+TVA si 3.000 Lei+TVA.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a administratorului judiciar sales.citr.ro, Bun căutat CORESI, la telefon 0744.548507 sau la adresa de e-mail ovidiu.braila@citr.ro.

ANUNȚ VÂNZARE BUNURI MOBILE

Subscrisa CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, având RSP 0401/2009, și CIF RO26171764, în calitate de administrator judiciar al COMPANIEI NAȚIONALE A IMPRIMERIILOR CORESI SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social în București, Piața Presei Libere nr. 1, Sector 1, având CUI RO11648971 și J40/2745/1999, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea activelor mobile:

 1. Mașină de tipar HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 74-4, locație Craiova, preț pornire – 250.000 Euro.
 2. Mașină de tipar MAN ROLAND 700, locație București, preț pornire – 60.000 Euro.
 3. Mașină de tipar LUSCHERXPOSE LASER PARTE CTP, locație Oradea, preț pornire – 32.831 Euro.
 4. Mașină de tipar în 4 culori, locație Oradea, preț pornire – 137.710 Euro.
 5. Mașină de tipar OFFSET KBA IN COALA, locație Cluj, preț pornire – 95.283 Euro.
 6. Pachet echipamente aferente industriei tipografice, 42 poziții, locație Cluj, vânzare în bloc, preț pornire – 80.575 Euro.
 7. Pachet echipamente aferente industriei tipografice, 127 poziții, locație Oradea, vânzare în bloc, preț pornire – 111.772 Euro.

Preţurile NU includ TVA. Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile legale în vigoare la data licitației, pentru fiecare tip de activ în parte.

Licitaţia va avea loc în data de 17.06.2021, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2. În caz de neadjudecare, se va mai organiza o licitație în data de 24.06.2021, în aceleași condiţii de preţ, oră şi locaţie.

Garanția de participare este 10% din prețul de pornire fără TVA.

Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul administratorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 14:00 a ultimei zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație. Achiziţionarea Caietului de sarcini (câte un caiet de sarcini pentru fiecare activ) este obligatorie pentru participarea la licitaţie. Preţul unui Caiet de sarcini este cuprins intre 800 Lei+TVA si 3.000 Lei+TVA.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a administratorului judiciar sales.citr.ro, Bun căutat CORESI,  la telefon 0744.548507 sau la adresa de e-mail ovidiu.braila@citr.ro.

ANUNȚ VÂNZARE IMOBILE

Subscrisa CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, având RSP 0401/2009, și CIF RO26171764, în calitate de administrator judiciar al COMPANIEI NAȚIONALE A IMPRIMERIILOR CORESI SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social în București, Piața Presei Libere nr. 1, Sector 1, având CUI RO11648971 și J40/2745/1999, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea activelor imobile:

 1. Bază sportivă – Teren de fotbal și anexe (suprafață totală teren 21800 mp), situată în str. Băiculești, nr. 5, sect. 1, București, CF 206838, preț pornire – 9.974.209 Lei.
 2. Proprietate imobiliară – Terenuri și construcții (Teren 1280 mp – CF 83567, Teren 242,8 mp – CF 65546, Hală de producție P+2E – s.c. 547 mp și s.d. 1641 mp, Hală de producție P+1E – s.c. 417 mp și s.d. 834 mp, Teren – cale de acces – 243 mp – cotă indiviză – CF 65546) – situată în Bacău, Str. Vasile Alecsandri, nr. 63, Jud. Bacău, preț pornire – 350.000 Euro.

Preţurile NU includ TVA. Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile legale în vigoare la data licitației, pentru fiecare tip de activ în parte.

Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

Licitaţia va avea loc în data de 20.05.2021, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2. În caz de neadjudecare, se vor mai organiza licitații în datele de 27.05.2021, 03.06.2021 și 10.06.2021 în aceleași condiţii de preţ, oră şi locaţie.

Garanția de participare este 10% din prețul de pornire fără TVA.
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul administratorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 13:00 a ultimei zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație. Achiziţionarea Caietului de sarcini (câte un caiet de sarcini pentru fiecare activ) este obligatorie pentru participarea la licitaţie. Preţul unui Caiet de sarcini este cuprins intre 2.000 Lei+TVA si 7.000 Lei+TVA.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a administratorului judiciar sales.citr.ro, Bun căutat CORESI, la telefon 0744.548507 sau la adresa de e-mail ovidiu.braila@citr.ro.

ANUNȚ IMPORTANT

Avand in vedere:

 • – necesitatea prevenirii si raspandirii infectiilor respiratorii cauzate de COVID 19 si de gripa sezioniera;
 • – asigurarea sanatatii si securitatii in munca la nivelul salariatilor CNI CORESI SA cu scopul prevenirii afectarii bunei desfasurari a activitatii Companiei

Conducerea Companiei a hotarat LIMITAREA ACCESULUI persoanelor care nu sunt salariati ai companiei, in sediile Companiei incepand cu data de 13 martie 2020, pana la o data ce va fi anuntata ulterior.

Persoanele care doresc sa depuna documente (cereri, petitii, comunicari, adrese, note, memorii etc.) sau solicita anumite informatii / documente se vor adresa companiei telefonic, prin email sau fax, fara a li se permite accesul fizic in spatiile Companiei.

Informatii utile:

Adresa postala: CNI CORESI SA, Casa Presei Libere, Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti
Adresa electronica: secretariat@cni-coresi.ro
Telefon: 021.319.33.03; 021.319.33.10
Fax: 021.319.33.05